Inspekcje techniczne z drona

 

 

Drony coraz częściej wykorzystywane są również do inspekcje technicznych, dokumentacji obiektów przemysłowych, nieruchomości dla deweloperów lub inwestorów.

Filmowanie z drona umożliwia zweryfikowanie stanu urządzeń, konstrukcji, maszyn lub obiektów które na co dzień pozostają poza zasięgiem wzroku. Drony umożliwiają sprawdzenie stanu dachów, konstrukcji, wiatraków lub nadzór nad polami uprawnymi.

Inspekcja elewacji, dachów, wież kościelnych czy innych trudno dostępnych z ziemi miejsc. Wykonu-jemy operacje związane z kontrolami różnego rodzaju obiektów i budowli.
Wykorzystujemy drony do wykonywania dokumentacji trudno dostępnych miejscach. Dzięki maszynom latającym wiele zadań realizujemy szybciej i dokładniej, a przede wszystkim bezpieczniej. Dzięki zastosowaniu dronów można w wielu przypadkach uniknąć uciążliwego i kosztownego rozkładania rusztowań. Dajemy klientowi możliwość wykonania wstępnego przeglądu, którego wyniki ułatwiają planowanie remontów i modernizacji.

Zapraszamy do współpracy!

 

Przykładowe zastosowanie drona do inspekcji:

 

Rzeczoznawstwo z drona:
Badania obiektów budowlanych z wykorzystaniem drona. Drony przyspieszają oszacowanie szkód i wypłatę odszkodowań. Z powietrza znacznie dokładniej widać szkody wywołane przez klęski czy po-żary. Zdjęcia wykonane z lotu ptaka, pozwalają precyzyjnie udokumentować zniszczenia wywołane klęskami żywiołowymi, takimi jak: wichury, powodzie czy pożary.

 

 

Rolnictwo:
Sfilmowanie dużych areałów rolnych pozwoli na odpowiednie zaplanowanie czasu zbiorów, optymalizację nawożenia czy oszacowanie strat.

 

 

Leśnictwo:
Drony coraz częściej pomagają leśnikom. W planowaniu miejsc wycinki drzew i nowych nasadzeń bezcenne są ujęcia lasu z dużej wysokości. Inspekcje z drona to również przeszukiwanie pól w poszukiwaniu i inwentaryzacji zwierzyny.